Úvod

Aktualizované 16.8.2016                             Nájdete nás aj na www.hatiar.eu


 

Máte auto s benzínovým pohonom ?

Platíte mesa?ne za palivo nemalé peniaze ?

Zme?te auto, ktoré živíte, na auto, ktoré živí Vás !

Už od roku 1998 sa zaoberáme montážou LPG zariadení BRC do motorových vozidiel. Pomáhame tak našim zákazníkom ušetri? na prevádzke svojho vozidla bez výrazných obmedzení.

Z ušetreného môžete realizova? Vaše sny a plány. Prestavby ponúkame aj na splátky v spolupráci so splátkovými spolo?nos?ami Quatro a HomeCredit, kde pri vozidle s vä?ším nájazdom kilometrov hravo zaplatíte splátku, a ešte Vám aj nie?o ostane na Vašu osobnú spotrebu.

Ceny za naše služby si môžete pozrie? kliknutím na cenník v?avo. Nájdete tam aj príklad výpo?tu montáže LPG na splátky.


Pre prípady pochybností o komforte jazdy na LPG ponúkame možnos? skúšobnej jazdy (viac v sekcii aktuality). Len tak pochopíte, že re?i o poklese výkonu po prestavbe (pozostatok zo starých systémov - so zmiešava?om) niesú pravdivé.


Samozrejmos?ou u nás je bezpe?nos? a spo?ahlivos? LPG pohonu zaru?ená použitím technologicky najmodernejších, certifikovaných LPG komponentov, odbornou montážou a viacstup?ovou kontrolou kvality. Taktiež ponúkame na výber širokú škálu jednotlivých modelových radov LPG zariadení od tých s lepšou cenou až po najvyššie verzie vhodné do najmodernejších motorov s priamym vstrekovaním paliva do spa?ovacieho priestoru (FSi, TSi, DSi, GDi...). Info o nich nájdete na stránke www.hatiar.eu


V prípade záujmu o montáž LPG sta?í, ak nám pošlete na našu mailovú adresu brc@brc.sk popis Vášho vozidla a my Vám v ?o najkratšom možnom ?ase vypracujeme ponuku, ktorá Vám pomôže zorientova? sa na trhu.
Do popisu potrebujeme pozna? zna?ku a obchodný názov vozidla, identifika?né ?íslo motora (13-ty riadok ve?kého technického preukazu) a výkon motora v kW. Len to?ko sta?í, aby ste sa dozvedeli o možnostiach prestavby toho Vášho "tátoša" na LPG.

Nakoniec zistíte, že toto rozhodnutie ste mali urobi? už skôr a mohli ste si dopria? krajšiu dovolenku, urobi? opravu/úpravu Vášho bývania ?i iné, finan?ne náro?nejšie projekty.


A nezabudnite, cena prestavby by pre Vás nemala by? jediným kritériom .

Garantujeme bezpe?nos? a spo?ahlivos?. Po montáži LPG náš vz?ah nekon?í, ale vlastne iba za?ína...


Kolektív Hatiar s.r.o. Zvolen