Naše služby

  Našou hlavnou ?innos?ou je už takmer 20 rokov montáž LPG zariadení.

Okrem preferovaných, prémiových zna?iek sa venujeme všetkým na SVK podporovaným zna?kám, ponúkame záru?ný a pozáru?ný servis LPG zariadení. Dodávka náhradných dielov LPG ako aj bežných autodielov a autodoplnkov je taktiež samozrejmos?ou.

Prí?te sa presved?i?.Oprava autoelektriky, bežné autoservisné práce. Toto je tiež v našom portfóliu.
Montáž zabezpe?ovacieho systému ZEDER do vozidiel skupiny VW Group.