Zopár príkladov "tiežmontáže"...
Tu si môžete pozrie? ukážky, ako sa montova? nemá a nesmie !!!
Tieto zábery sme zozbierali po?as našej praxe v servisovaní LPG zariadení.

Fabia 1,2 40kW.

Takto "krásne" prerobili "odborníci"  Fabiu so sacím potrubím z plastu a emisnou normou Euro4. Bez regulácie množstva paliva, klasickým systémom a nechcite vedie? za akú sumu. Túto Fabiu sme mali v servise po celkom slušnom "strelení" do sacieho potrubia s trvalými následkami na škrtiacej klapke. Vplyvom rany došlo k vylomeniu ozubenia v prevodoch klapky. Zub sa zakliesnil medzi kolesá následkom ?oho motor nevedel akcelerova?. Pomôže len jej výmena. Cena novej klapky- 580.- € , zadarmo nebola ani od?ahová služba a práca. ?o myslíte, oplatilo sa?  Foto pod textom.

fabia

Opel Astra M2005

Zmiešava? použitý asi niekde z regála (absolútne nevhodný pre daný motor), prívod plynu teplovodnou hadicou zo ŠKODY 105, reduktor BRC namontovaný v blatníku "dolu hlavou". Elektronika sa môže aj rozkrája? ale tento motor s touto kombináciou nedokázala uregulova?. Zariadenie vo vozidle vôbec nefungovalo. ?erešni?kou na torte je prepínacie relé zo starého "žiguláka" (so sovietskou hviezdi?kou). O nádrži z roku 1997 je už asi aj zbyto?né sa vôbec zmie?ova?. Jednoducho ?a?šia obe? montážneho podvodníka.BMW 740

Dvanás?ro?ná (pri montáži) nádrž nepotrebuje odvetrávaciu schránku ani potrubie.
Dôvodom je lepší prístup požiarnikov k uzatváraciemu ventilu v prípade nehody. Aspo? pod?a tvrdenia "technika" ktorý má toto DIELO na svedomí. (Rád by som si vypo?ul zdôvodnenie absencie cievky elektroventilu :-)

...alebo iná nádrž (montovala firma s licenciou !!! )Alebo ešte iná nádrž.

Takto namontovaná nádrž vo vozidle priamo ohrozuje život cestujúcich. Kto toto dokáže nepatrí medzi normálnych. ( Neodvetraný multiventil, neschválené potrubie, bez odvetrávacej schránky a odvetrávacieho potrubia. Ozaj ste ochotní za toto ešte aj zaplati?? )

Vedenie LPG priamo opreté o výfukové potrubie?  Niekde je to asi normálne...
Dobre si zvážte, komu svoje auto zveríte.

?astokrát sme sa stretli s tak devastujúcou montážou, že následná oprava a uvedenie do "prijate?ného" stavu stála majite?a zbyto?ne mnoho eúr. Miesto úspory pe?azí za montáž potom naopak, táto bola predražená.