Vitajte na našich stránkach.                                            

Aktualizované 11.7.2014


  Naša spolo?nos? sa už od r.1998 venuje montáži LPG zariadení do osobných motorových vozidiel. Samozrejmos?ou je záru?ný a pozáru?ný servis.Montujeme a servisujeme všetky na Slovensku podporované zna?ky plynových zariadení.

  Hlavným cie?om našich aktivít je spokojný zákazník a tomu prispôsobujeme všetky etapy realizácie od po?iato?nej komunikácie až po odovzdanie vozidla vrátane potrebnej dokumentácie k zápisu LPG do technického preukazu vozidla.

  V prípade záujmu o prestavbu sa na nás môžete s dôverou obráti?, sme pripravení zodpoveda? všetky otázky nielen o LPG.
Ak uvažujete o znížení nákladov na PHM sta?í, ak nám pošlete na našu mailovú adresu brc@brc.sk popis Vášho vozidla a my Vám v ?o najkratšom ?ase vypracujeme ponuku, ktorá Vám pomôže zorientova? sa na trhu.
Do popisu potrebujeme pozna? zna?ku a obchodný názov vozidla, identifika?né ?íslo motora (13-ty riadok ve?kého technického preukazu) a výkon motora v kW. Len to?ko sta?í, aby ste sa dozvedeli o možnostiach prestavby toho Vášho "tátoša" na LPG.

Nakoniec zistíte, že toto rozhodnutie ste mali urobi? už skôr a mohli ste si dopria? krajšiu dovolenku, urobi? opravu/úpravu Vášho bývania ?i iné, finan?ne náro?nejšie projekty.

Garantujeme bezpe?nos? a spo?ahlivos?. V tej chvíli náš vz?ah nekon?í, ale vlastne iba za?ína...